Menu XAMVN 2022

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

ManhThuong

Người trong ao hồ
Sói Ca
Country
United-States

Menu XAM 2022 ($ = đô La Mỹ )


0. Xoá chủ đề bất kỳ - trừ bài của admin/mods ( $500/bài)
1. Xoá comment bất kỳ ( $100/bài)
2. Đổi tên ( $100/lần)
3. Set tittle bất kỳ ( $100/lần)
4. Ghim nổi bật chủ đề trong 30 ngày ( $500/lần)
5. Nick có màu đỏ ( $1000/nick)
6. Kim bài miễn tử ( $2000/thẻ)
7. Khoá tài khoản bất kỳ ( trừ admin/mod/ người có công) ( $2000)
8. Vào team Checker VIP ( $200/tháng)
9. PGA/SGBB tự lên bài ( $500/bài) ( phải làm cái 16 trước)
10. Soup đăng bài ( $1000/bài) ( phải làm cái 15 trước)
11. Xem clip full Ninh Dương Lan Ngọc ( $500/lần)
12. Ân Xá tài khoản ( $500/lần)
13. Unlock bài viết ( $200)
14. Xoá tài khoản bất kỳ ( trừ admin/mod/ người có công) ( $5000)
15. Tích xanh $1500
16. Cọc thế thân $2000
17. Tittle: Đại Gia ( in hoa + màu đỏ) $1000/tittle
18. Mở tk mới $100
19. Quảng cáo dưới chữ ký $500
20. Làm mod tập sự $5000
21. Mở lại darkmode $100/lần
22. Chính chủ xin ban vĩnh viễn ( $500/tk)
23. Chính chủ xin xóa các bài viết ( $1000/lần)
24. Tìm kiếm thông tin trên Xàm ($50/lần)
25. Lấy lại nút search ($100)
26. Lên bài trong mục Khởi Nghiệp Cùng Xamvn ($50/thg)

($ = đô La Mỹ ) Cân đối xong thì nhắn tin @ManhThuong

photo-1-16146719454771945303234.jpg


.....
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Top